SHOWCASE “stands” Co-Hosted
SHOWCASE “stands” Co-Hosted
SHOWCASE “stands” Co-Hosted
SHOWCASE “stands” Co-Hosted
SHOWCASE “stands” Co-Hosted
SHOWCASE “stands” Co-Hosted
SHOWCASE “stands” Co-Hosted
photo:Masahiro Sanbe

SHOWCASE “stands” Co-Hosted

TOKYO

01 November - 03 November 2015

Omotesando Hills
Main Building B3F SPACE O

4-12-10, Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 150-0001

EXHIBITORS :
Ben Nagaoka
Daijiro Ohara
Hironobu Yamabe
Kouichi Okamoto
Nao Tsuda
Risa Fukui
Shinya Aota
Toshiya Masuda
VELO
Wataru Komachi
Yoshikazu Yamagata
Yukiharu Kumagai


ORGANISED BY

Tsuyoshi Matsuzawa (E&Y CO.,LTD.), Yu Yamada (METHOD INC.), Fumikazu Ohara (SOUP DESIGN)

EXHIBITION COORDINATION : Yurie Tsujii, Kazune Watanabe, Hirofumi Akimoto

Back to Index