"SHOWCASE" EXHIBITION Co-Hosted
"SHOWCASE" EXHIBITION Co-Hosted
"SHOWCASE" EXHIBITION Co-Hosted
"SHOWCASE" EXHIBITION Co-Hosted
"SHOWCASE" EXHIBITION Co-Hosted
"SHOWCASE" EXHIBITION Co-Hosted
photo : Ryo Suzuki

"SHOWCASE" EXHIBITION Co-Hosted

TOKYO

02 November - 04 November 2013
space EDGE
3-26-17, Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo

DESIGNERS :
Hideyuki Nakayama
Makoto Orisaki
Rikako Nagashima
Ryo Suzuki
Ryoji Ishioka
Sayuri Ishioka
Shigeki Fujishiro
Yukiharu Kumagai
Yuri Suzuki


ORGANISED BY 
Tsuyoshi Matsuzawa (E&Y CO.,LTD.), Yu Yamada (METHOD INC.), Fumikazu Ohara (SOUP DESIGN)

EXHIBITION COORDINATION : Yurie Tsujii, Kazune Watanabe, Hirofumi Akimoto, Taku Sato

Back to Index